Om
Bertils Stenarbeten


Med lång erfarenhet i ryggen tar vi det traditionella stenhuggarhantverket till en ny nivå. Vi handhugger med noggrannhet varenda sten för att skapa livfulla och naturliga stenarbeten som smälter in i alla olika sorters miljöer.

För oss är det viktigt att allt vi gör håller hög kvalitét och har lång hållbarhet, därför arbetar vi främst i svensk natursten. Den anser vi helt enkelt vara bäst anpassad för vårt klimat.

Vi har en stor maskinpark och kan ta oss an såväl stora som små projekt.

Med generationer av erfarenhet bygger vi för generationer framåt.